Projekt

Dala Bygg & Industriparter AB

MONTAGE

Tillverkning av spränglucka och montage i befintlig produktionslinje

BYGG

Snickring av innerväggar och läggning av takpannor.

BYGG & PLÅTSLAGERI

Tillverkning och montage av beslag infällt i väggpanel.

Rivning och montage av plåttak.

PLÅTSLAGERI

Tillverkning och montage av beslag på skorsten.

MONTAGE

Montage och svetsning räl till traversbana.

PLÅTSLAGERI

Isolering och brandtätning.

Tillverkning plåtar och montage vid rörgenomföringar.

MONTAGE

Montage av gångbanor runt byggnad

utförda enligt EN-1090

MONTAGE

Byte av isgrindar och bottentätning på

dammlucka vattenkraftverk

BYGG & MONTAGE

Montage kantskoning inför grundgjutning.

Montage portar och portstål.

Montage fackverk för kabelgata.

MONTAGE

Reparation av produktionsutrustning

BYGG & MONTAGE

Montage Traversbanor enligt EN-1090

TILLVERKNING & MONTAGE

Smidesräcken tillverkade och monterade i mark med betong och granit med epoxy.

Vi kan hjälpa dig